The Black Sheep Foundation

The Black Sheep Foundation is een stichting, opgericht op vrijdag 13 maart 2020. Wij richten ons op jongeren, waarvan de ouders het niet breed hebben en ouden van dagen.

Mensen inspireren om met ons mee te gaan op reis en samen te groeien

Wij helpen op verschillende manieren:

1: Het organiseren van (sportieve) evenementen 
Hierbij is het doel enerzijds het bieden van ontspanning aan onze doelgroep en het bevorderen van de verdraagzaamheid en vriendschap tussen en de integratie van verschillende culturen. Anderzijds kan, afhankelijk van het evenement, het doel ook zijn bewustwording en/of fondswerving. 

2: Ondersteunen met materiaal en/of andere (sport-)faciliteiten
Als voorbeeld denken wij aan het beschikbaar stellen/leveren van (The Black Sheep) sportkleding voor deze jongeren. Doordat ze een sporttenue dragen, zoals alle kinderen bij hun club, vallen ze niet uit de toon. Ze krijgen een kans om gewoon mee te draaien en hiermee kan pestgedrag voorkomen worden. 
We hopen zelfs dat ze zo trots zijn op hun door The Black Sheep gesponsorde sporttenue, dat we hiermee een beweging inzetten!  

3: Stimuleren van de financiële en/of maatschappelijke bewustwording bij bedoelde jongeren 
Denk hierbij aan coaching van die jongeren (en diens ouders).  Als we een sporttenue beschikbaar stellen, vragen we een eigen bijdrage. Deze bijdrage is dan niet in geld, maar kunnen ze “voldoen” door een steentje bij te dragen aan de doelstelling van de The Black Sheep Foundation. Ze moeten er dus wel iets voor doen! Dit leert hen dat ‘alleen de zon voor niets opgaat’. 

4: Adviseren over het belang van gezond eten en voldoende beweging 
Ook hierbij draait het om coaching van de jongeren en diens ouders. Een voorbeeld hiervan is het wijzen op het belang van een goed ontbijt voor zij naar school gaan.

5. Vereenzaming onder ouderen
Tenslotte willen wij een rol spelen in het tegengaan van vereenzaming onder ouderen. Dit speelt namelijk niet alleen bij ouderen die zelfstandig thuis wonen, maar ook bewoners in verzorgings- en pleeghuizen.

Waar hopen wij op
Wij hopen de mensen te inspireren om met ons mee te gaan op deze reis en samen te groeien. We zijn geen wereldverbeteraars, maar als we ons steentje kunnen bijdragen en van toegevoegde waarde kunnen zijn, dan doen we dat graag!

Tot slot 
Het besef dat dit nog onder de categorie dagdromen valt is er terdege, maar zoals jullie weten begint de verwezenlijking van elke droom met het zetten van die eerste stap.