ANBI-info

Wat is een ANBI?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Voorwaarden ANBI
Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks hierbij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vakantiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.


Publicatieplicht
Hieronder noemen we de gegevens welke gepubliceerd dienen te worden:
* Naam van de instelling: Stichting The Black Sheep Foundation
* Het RSIN (= Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) = 861075584
* Contactgegevens: zie Contact
* Doelstelling van The Black Sheep Foundation: zie Beleidsplan
* Het bestuur: zie hier
* Het beloningsbeleid: zie Beleidsplan
* Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
* Een financiƫle verantwoording: vanaf uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar. Dus uiterlijk op 1 juli 2021.